Oriya Poetry – PAAUNSA


 

oriya poetry paaunsa

PAAUNSA

Oriya Poetry – PAAUNSA;Kabi – DEEPTISHREE SAHOO

Odia Kabita - PRATHAMA PAPARA DINA
Oriya Book - KUHUKA KABITA
Oriya Book - SWAPNARA SAMUKA
Oriya Poem - DUITI EKAPADI


Comments are closed.