Posts Tagged ‘oriya panji 2011 kohinoor’

Oriya Panji 2011

ORIYA PANJI 2011 (Kohinoor Panjika;Month – July;Year – 2011) SUN 3 RATHA YATRA 19 Dwitya Pushya Karkata 10 26 Dashami Swati Tula 17 KARKATA SANKRANTI, SABE-BARAT (PURBA RATI) 1 Karkata Dwitya Shrabana Makara 24 8 Nabami Dwija 31 15 Pratipada Pushya Ashleysakhya Karkata MON 4 20 Trutiya Ashlesa 11 BAHUDA JATRA, EKADASHI 27 Bishakha 18 […]